Bosh sahifa / Kalit so'z tarixi: grammatika (sahifa 2)

Kalit so'z tarixi: grammatika

2-dars. Hozirgi davomli zamon.

Video yuqori sifatli bo’lganligi sababli boshlang’ich yuklanishida bir oz kutishingizga to’g’ri kelishi mumkin. Sabrli bo’ling. Ushbu video dars Raymond Murphy muallifligidagi «Essential Grammar in Use» kitobi asosida tayyorlangan.  Saytda kitob ...

Davomi »

ING qo’shimchasining turli holatlarda ishlatilishi

«-ing» qo’shimchasi ot, sifat yoki fe’l sifatida ishlatilishi mumkin. Qo’shimcha ot sifatida ishlatilganda, otdan oldin artikl ishlatilishi ham, ishlatilmasligi ham mumkin. Qo’shimcha iboraning bir qismi sifatida ishlatilishi ham mumkin. Rasmiy ...

Davomi »

FOR so’zining turli holatlarda ishlatilishi

Biz «for» so’zini «uchun» degan tarjimadan tashqari, ‘because’ – «chunki» tarjimasini keltirib chiqarish uchun ham ishlatishimiz mumkin. For so’zi bu tarjima bilan faqat rasmiy ingliz tilida ishlatiladi. Bundan tashqari for so’zini maqsad ...

Davomi »

«Enough» so’zining gaplarda ishlatilishi

Enough so’zi sifat yoki ravishdan keyin ishlatiladi: Enough otdan oldin ishlatiladi: «Enough of» birikmasi aniq artikl THE va ko’rsatish olmoshlari THIS, THAT, THESE, THOSElardan oldin ishlatiladi: Yana «enough of» birikmasi ...

Davomi »

Shaklan ravishga o’xshash bo’lgan sifatlar

Bilasizki, ingliz tilidagi ko’pchilik ravishlarni yasash uchun sifatga «-ly» qo’shimchasi qo’shiladi. Ammo har doim ham oxiri «-ly» bilan tugagan so’zlar ravish bo’lavermaydi. Shunday sifatlar ham bor-ki, ularning oxiri «-ly» bilan ...

Davomi »

Maktablarda ingliz tilini o’qitishdagi 10 muammo

Umumiy o’rta ta’lim maktablarida chet tillarini, ayniqsa ingliz tilini o’qitishdagi asosiy muammolar har qanday chet tilini ikkinchi til sifatida o’qitishda kelib chiqishi mumkin bo’lgan muammolar bilan bir hil. Ammo gap ...

Davomi »