Bosh sahifa / Kalit so'z tarixi: english (sahifa 15)

Kalit so'z tarixi: english

Ingliz tilida zamon

O’zbek tilida ish-harakatlar asosan uch hil zamonda ifodalanadi. Bular o’tgan zamon, hozirgi zamon va kelasi zamon. Masalan: Men kecha kitob o’qidim – o’tgan zamon; Men hozir kitob o’qiyapman – hozirgi ...

Davomi »

Ingliz tilida sifat

Sifat otning belgisini bildiradi va bizga otning qanday ekanligi haqida ma’lumot beradi. Keling, mana bu rasmdagi mashinaga sifat berib ko’raylik:   1. (qanday mashina?) – Sariq mashina. 2. (qanday mashina?) ...

Davomi »

O’rin-joy predloglari

O’rin-joy predloglari (prepositions of location/place)ga asosan AT, IN va ON predloglari misol bo’la oladi. Bu predloglar narsa-buyum yoki shaxsning joylashuvini anglatadi. Har bir predlogni alohida ko’rib chiqamiz: AT – “yonida” ...

Davomi »

Ingliz tilida artikl

Artikl o’zbek tilida yo’q. Shuning uchun ingliz tilini birinchi marta o’rganayotgan kishi uchun artiklni tushunish bir oz qiyinroq bo’ladi. Ammo qo’rquvga berilmang, imkonsiz narsaning o’zi yo’q – yaxshi harakat qilsangiz, ...

Davomi »