Yii2 WordPress Veb dasturlash Startap Shaxsiy rivojlanish Sayt tayyorlash Qanday qilib Laravel Internetda pul ishlash Internet texnologiyalari Ingliz tili grammatikasi Ingliz tili

Ikkichilar uchun perfect zamonlar haqida umumiy tushuncha

Ikkichilar uchun perfect zamonlar haqida umumiy tushuncha

Ingliz tilini ilk bor o’rganayotganlar uchun perfect zamonlarni tushunish ancha qiyin bo’lishi mumkin. O’rgatuvchi sifatidagi ish tajribamdan kelib chiqqan holda aytamanki, ingliz tili grammatikasini endigina o’rganayotgan yoshlar o’tgan zamon va tugallangan zamonlar o’rtasidagi farqni juda katta qiyinchilik bilan tushunib yetishadi. Ular uchun o’tgan va tugallangan zamonlardagi ish-harakatning tugaganligi bir xil bo’lsa-da, nima uchun o’tgan zamon ko’rsatilgan vaqtiga ko’ra, tugallangan zamon esa hozirda ko’rinib turgan natijasiga ko’ra farqlanishini tushunish qiyin kechadi. Quyida juda chalkashgan o’rganuvchilar uchun prefect zamonlarning umumiy mazmuni va ularning o’tgan zamondan farqi haqida imkon qadar oddiyroq usulda tushuntirib berishga harakat qilaman.

PRESENT PERFECT. Bu zamon o’zbek tiliga «hozirgi tugallangan zamon«, deb tarjima qilinadi. Present prefect zamonida ish harakat tugagan, ammo o’sha ish-harakat natijasiga bog’liq bo’lgan, yoki natija sababli yuzagan kelgan holat vaqti tugamagan bo’ladi. Qisqa qilib, ish harakat tugaydi, ammo vaqti tugamaydi, deyishimiz mumkin. Buni misollarda ko’ramiz:

I have bought a new car – Men yangi mashina sotib oldim (Sotib olganlish ish-harakatim tugab bo’ldi, ammo uning natijasi – menda yangi mashinaning borligi vaqti hali tugagani yo’q, menda hali ham o’sha mashina bor!).

They have had dinner – Ular tushlik qildi (Ovqatlanish, tushlik qilish ish-harakati tugadi, ammo uning natijasidagi to’qlik, ochlikning mavjud emasligi holati hali tugagani yo’q. Natijaning vaqti hozirda ham mavjud).

He has cleaned his shoes – U oyoq kiyimlarini tozaladi (Tozalash jarayoni, ish-harakati allaqachon nihoyasiga yetib bo’ldi, ammo uning natijasida kelib chiqqan oyoq kiyimlarning tozaligi hozirda ham mavjud. Uning oyoq kiyimlari hozir ham toza).

Endi yuqoridagi gaplarni Past Simple (O’tgan oddiy zamon)dan qanday farqlash mumkinligini ko’ramiz. O’tgan oddiy zamonda ham huddi hozirgi tugallangan zamonda bo’lgani kabi, ish-harakat to’liq tugallangan bo’ladi. Ammo birgina farqi – o’tgan oddiy zamonda ish-harakat ham, u bajarilgan yoki keltirib chiqargan natijasining vaqti ham tugagan bo’ladi. Bunday gaplarda odatda ish-harakat bajarib tugatilgan vaqt ko’rsatiladi. Quyidagi misollarga qarang:

I bought a car yesterday – Men kecha mashina sotib oldim (Mening mashina sotib olish ish-harakatim kecha tugadi, men bu gapda natijani, menda mashina borligini emas, ko’proq mashina sotib olganligimni ta’kidlayapman. Ish-harakat bajarilgan vaqt, «yesterday» ko’rsatilgan).

They had dinner at 7 o’clock – Ular soat 7 da tushlik qilishdi (Ularning tushlik qilish ish-harakati soat yettida bajarib, tugatildi. Bo’ldi, u vaqt o’tib ketdi! Biz ularning tushlik qilishi natijasida hosil bo’lgan to’qlik hissi haqida gapirmayapmiz, balki tushlik qilish ish-harakati haqida gapirayapmiz. Bu ish-harakat esa soat yettida bajarib, to’liq tugallanib bo’ldi).

He cleaned his shoes 15 minutes ago – U 15 daqiqa avval oyoq kiyimlarini tozaladi (Biz bu gapda uning oyoq kiyimlari qanchalik toza, yoki tozalash ish-harakatidan keyin oyoq kiyimlarda paydo bo’lgan natija haqida gapirmayapmiz. Biz o’sha oyoq kiyimlarning tozalash jarayonini, bajarilgan ish-harakatning o’zini hisobga olib, uning 15 daqiqa avval bajarilib, to’liq tugaganligiga urg’u berayapmiz).

PRESENT PERFECT zamonining natijadan tashqari yana bitta, «butun umri davomida» degan ma’nosi ham bor. Bunday gaplarda yana natijaga e’tibor beriladi, ammo bu natijaning butun umri davomida bajarilgan, bajarilmagan, yoki bir necha bor bajarilganligiga ahamiyat beriladi. Mana misollar:

I have been to London – Men Londonda bo’lganman (Umrim davomida, qachonligining ahamiyati yo’q, tug’ilganimdan to hozirga qadar men London shahrida bo’lib qaytganman. Bu natija butun umrga tatigulik voqea sifatida e’tirof etilayapti).

They have not seen this film – Ular bu filmni ko’rmagan (Hozirga qadar ularning umrlarida bu filmni ko’rish tajribasi mavjud emas).

Has he ever ridden a horse? – U biror marta otga minganmi? (Uning umri davomida, hozirga qadar otga minish tajribasi bormi?).

PRESENT PERFECT CONTINUOUS zamoni o’zbek tiliga «Hozirgi tugallangan davomli zamon«, deb tarjima qilinishi mumkin. Bu zamonda yuqorida o’rgangan Present perfect zamoni haqidagi bilimimiz kerak bo’ladi. Bu ham hozirgi tugallangan zamon, faqat bitta farqi – u «continuous», ya’ni «davomli», davom etib turadigan. Bunda ham o’tgan zamonda qaysidir ish-harakat bajarib tugatilgan bo’ladi va uning natijasida kelib chiqqan holat, uning natijasi hozirda ham mavjud bo’ladi. Ammo bu natija shunchaki mavjud bo’lib qolmasdan, davom etib turadi. Present Perfect Continuous zamoni natijasi davom etib turar ekan, demak u doimiy emas, balki vaqtincha natija hisoblanadi. Vaqtincha natija, degan iborani qanday tushunish kerak? Bunda natija ma’lum bir oz vaqt davom etadi va tugaydi, butkul yo’q bo’lib ketadi.

Present Perfect Continuous zamonidagi gaplarning yasalish formulasi ham zamon nomiga to’liq mos tushadi. Qarang:

EGA + HAVE/HAS + BEEN + FE’L + ING

Yuqoridagi yasalish formulasining EGA+HAVE/HAS+BEEN (ya’ni, TO BE fe’lining sifatdosh 2, past participle shakli) qismi Hozirgi tugallangan zamonga tegishli.

Formulaning BEEN (TO BE fe’lining shakli)+FE’L+ING qismi esa hozirgi davomli zamonning yasalishiga tegishli. Bu qism ish-harakatning davom etib turganligini bildirish uchun ishlatiladi.

Endi vaqtincha davom etib turib, keyin yo’qolib ketadigan natijaga ega bo’lgan ish-harakatlarni ifodalovchi gaplarga misollarni ko’rib o’tamiz:

He’s out of breath. He has been running – U tez-tez nafas olayapti. U yugurgan (Uning yugurganligi natijasi hozir ko’z o’ngimizda ko’rinib turibdi, ammo bu natija doimiy emas, u bir oz vaqt o’tirib, dam olsa bu natija, ya’ni uning tez-tez nafas olayotganlik holati butkul yo’qolib ketadi).

There’s water on the ground. It has been raining – Yerda suv bor. Yomg’ir yog’ibdi (Yerdagi suv, yomg’ir yog’ib o’tib ketganligining natijasi. Ammo bu doimiy natija emas, balki quyosh chiqib turganda bir oz vaqtdan so’ng yerdagi suv batamom qurib, yo’q bo’lib ketadi).

There is smoke in the room. Somebody has been smoking – Xonada tutun bor. Kimdir chekibdi (Kimdir allaqachon chekib bo’lgan va bu ish-harakatning natijasi, tutun hozirda davom etib turibdi. Bu vaqtincha natija hisoblanadi, chunki derazalarni ochsak, bir ozdan so’ng tutun xonadan butkul yo’qolib ketadi.

Hozirgi tugallangan davomli zamonning yana bitta ma’nosiga «o’tgan zamondan to hozirga qadar uzluksiz, yoki an’anaviy tarzda bajarilib kelinadigan ish harakatlarga nisbatan ishlatiladi», deb ta’rif berishimiz mumkin. Bu ta’rifni ikki hil davomiylikda bajariladigan ishlarga nisbatan, deb tushunish kerak.

Birinchidan, ish-harakat o’tgan zamondan to hozirga qadar hech bir uzulishsiz davom etib kelayotgan bo’lishi mumkin. Masalan: I have been doing my homework since 5 o’clock – Men uyga vazifamni soat 5 dan beri bajarayapman (Ish-harakat hozir ham bajarilayapti va u boshlangandan to hozirga qadar bajarilishdan bir daqiqa ham to’xtatilmagan).

Ikkinchidan, oraliq uzulishlar bo’lgan bo’lsa ham, an’anaviy tarzda bajarilib kelinayotgan ish-harakatlarga nisbatan ishlatiladi. Masalan: My uncle has been smoking for 7 years – Mening amakim 7 yildan beri chekadi (Bu degani, amakim 7 yil davomida chekmagan bo’lgan vaqtlari bor, masalan, u kishi dush qabul qilayotganda, ovqatlanayotganda yoki uxlayotganda sigaret chekmasdi, 🙂 ammo shunga qaramasdan bu ish-harakat, ya’ni chekish a’nanaviy tarzda hozirga qadar uzluksiz davom etib kelayapti).

PAST PERFECT o’zbek tilida «O’tgan tugallangan zamon«, deb yuritiladi. Bu zamon yuqorida tushuntirib o’tilgan hozirgi tugallangan zamon ma’nosidek ma’no anglatadi, faqat birgina farqi – o’tgan zamonda. Ta’rifi: O’tgan tugallangan zamon o’tgan zamondagi ma’lum bir ish-harakatgacha bajarib tugatilgan va natijasi o’sha o’tgan zamonda ko’rinib turgan ish-harakatga nisbatan ishlatiladi. Buni qanday tushunish mumkin? Qarang:

Tom had left when I came to the party – Men bazmga kelganimda Tom ketgan ekan (Men bazmga o’tgan zamonda bordim, ammo borganimda Tom allaqachon, men borishimdan oldin ketgan ekan. Ish-harakat men borishimdan oldin bajarib tugatilib, men borganimda natijasi ko’rinib turgandi. Ya’ni, Tom u yerda yo’q edi).

Before he came to London, he had sold his car – Londonga kelishidan avval u mashinasini sotdi (U Londonga kelishi o’tgan zamondagi ish-harakat edi, ammo shu ish-harakat sodir bo’lishidan avval u mashinasini sotish ish-harakatini yakunladi. Mashinasini sotganligi u Londonga borganida bajarib tugatilib, natijasi ko’rinib turgandi, ya’ni uning mashinasi yo’q edi).

PAST PERFECT CONTINUOUS (O’tgan tugallangan davomli zamon) biz yuqorida ko’rib o’tgan hozirgi tugallangan davomli zamonning har ikkala ma’nosini o’tgan zamonda ifodalaydi. Ya’ni, birinchidan, o’tgan zamondagi biror ish-harakatdan oldin bajarib tugatilib, vaqtincha natijasi o’sha o’tgan zamonda davom etib turgan ish harakatni ifodalaydi. Masalan:

There was smoke in the room. Somebody had been smoking – Xonada tutun bor edi. Kimdir chekkan edi.

Ikkinchidan, o’tgan zamondagi biror ish-harakatgacha uzluksiz, yoki an’anaviy tarzda davom etib kelgan ish harakatlarni ifodalaydi. Yana yuqoridagi hozirgi tugallangan davomli zamon misollarini o’tgan zamonga o’giramiz:

He was out of breath. He had been running – U tez-tez nafas olayotgandi. U yugurib kelgandi (Uning tez-tez nafas olishi – o’tgan zamondagi bir ish-harakat. Uning yugurib kelganligi esa o’sha o’tgan zamondagi ish-harakatdan oldin uzluksiz tarzda bajarib kelingan ish-harakat hisoblanadi).

My uncle had lung cancer. He had been smoking for 7 years – Mening amakimda o’pka saratoni kasalligi bor edi. U 7 yildan beri chekayotgan edi (Kasallikning bo’lgani – o’tgan zamondagi ish-harakat. Amakisining 7 yildan beri chekishi esa o’sha kasallik bo’lganiga qadar an’anaviy tarzda davom etib kelgan ish-harakat hisoblanadi).

FUTURE PERFECT (KELASI TUGALLANGAN ZAMON) kelasi zamonda ma’lum bir vaqtda biror ish harakatning bajarib tugatilgan bo’lishi va tugatilgan ish natijasi kelasi zamondagi o’sha vaqtda ko’rinib turishini anglatadi. Masalan:

I will have cleaned the room by the time you come home – Siz uyga kelguningizcha men xonani tozalab bo’lgan bo’laman (Siz kelasi zamonda uyga kelasiz va Siz kelganingizda men xonani tozalab qo’ygan bo’laman. Kelganingizda, kelasi zamonda, ishimning natijasi ko’rinib turgan bo’ladi, ya’ni kelasi zamonda xona toza bo’lib turgan bo’ladi).

FUTURE PREFECT CONTINUOUS (KELASI TUGALLANGAN DAVOMLI ZAMON) yuqorida aytib o’tilgan HOZIRGI TUGALLANGAN DAVOMLI ZAMON ma’nosiga o’xshash. KELASI TUGALLANGAN DAVOMLI ZAMON kelasi zamondagi ma’lum bir ish-harakatgacha qaysidir bir ish-harakatning uzluksiz yoki an’anaviy tarzda davom etib kelayotganligini bildiradi. Masalan:

I will have been doing my homework when you come home tonight – Bugun kechqurun uyga kelganingizda men uyga vazifamni bajarayotgan bo’laman (Sizning uyga kelishingiz bugun kechqurun, ya’ni kelasi zamondagi bir ish harakat. Mening uyga vazifamni bajarayotgan bo’lishim esa o’sha kelasi zamondagi ish-harakatgacha uzluksiz davom etib turadigan ish-harakat).

Odatda bunchalik ezilib tushuntirmasdim, ammo ko’p sonli o’rganuvchilarning aynan shu Perfect zamonlarini o’rganishda qiyinchiliklarga duch kelayotganligini hisobga olgan holda imkon qadar mavzularni shoshmasdan tushuntirishga harakat qildim. O’rganishingizda omad tilayman va yordam berishga har doim tayyorman! Zeriktirib yuborgan bo’lsam uzr 🙂

Ikkichilar uchun perfect zamonlar haqida umumiy tushuncha” maqolasida 79 fikr

  1. Azamat Xodjakov

   Maqola yangilandi va Siz so’ragan ma’lumotlar kiritildi. Ingliz tilini o’rganishdan to’xtamang!

  2. Abror

   Maqolangiz tufayli k6pgina tuwunmagan narsalarimni tuwunib oldim,sizga katta rahmat.Iltimos past continuous haqida ham malumot bering.

 1. Adham

  Salom men english o’rganishni yaqinda boshladim. Bir kitobda «To be fe’li Perfect Continuous zamonlarida ishlatilmaydi» deb o’qigandim. Bu yerda esa gap tuzishdagi formulada «TO BE fe’lining sifatdosh 2, past participle shakli.» deyilgan. Shu joyini biroz tushunolmadim. Iltimos shu joyini tushuntirib bering. Oldindan rahmat.

  Javob berish

  1. Azamat Xodjakov

   To’g’ri, TO BE fe’li perfect continuous zamonida YORDAMCHI FE’L sifatida ishtirok etmaydi. Ya’ni, PPC zamonida yasalish: EGA+TO HAVE+BEEN+FE’L+ING bo’lsa, bu yerda yordamchi fe’l TO HAVE hisoblanadi, TO BE emas! BEEN so’zi esa bu yasalishda zamonning TUGALLANGAN ekanligini anglatish uchungina ishlatilgan. BEEN nima ekanligini bilish uchun yuqoridagi tushuntirishda «TO BE fe’lining Sifatdosh 2 shakli» deyildi.
   TO BEning yordamchi fe’l sifatida ishlatilmasligi haqidagi Sizning fikringiz mutloq to’g’ri.

  1. Azamat Xodjakov

   Future continuous: I will be playing when you come – Siz kelganingizda men o’ynayotgan bo’laman.
   Future prefect continuous: I will have been playing for two hours when you come – Siz kelganingizda men ikki soatdan beri o’ynayotgan bo’laman.

 2. Abduazim

  yukorida FUTURE PERFECT COTINUOUS ga keltirgan misolingizni men FUTURE CONTINUOUS deb bilardim FUTURE PERFECT CONTINUOUS ni tushuntirib bersangiz oldindan raxmat

  Javob berish

 3. Abduazim

  men FUTURE PERFECT CONTINUOUS xakida RAYMOND MURPHY dan xam malumot topolmadim ikkichilar uchun yani bizlar uchun yozgan formulangiz FUTURE PER CONT da 1ta have ortikchami boshkalarini juda yaxshi tushundim. rahmat.

  Javob berish

  1. Azamat Xodjakov

   Formuladagi «HAVE/HAS» have yoki has ishlatilishini bildiradi. Ikkalasidan faqat bittasi, egaga mos ravishda.

 4. sojida

  Kelasi tugallangan davomli zamon deyarli kelasi davomli zamon bn bir hil sizning tushintirishingiz buyicha. Aniqroq malumot bera olasizmi kelasi tugallangan davomli zamonga?

  Javob berish

  1. Azamat Xodjakov

   Hamma gap natijaning davom etishi yoki jarayonning davom etishida. Jarayonning o’zi davom etayaptimi, yoki jarayon hosil qilgan natija davom etib turibdimi – shuni aniqlashtirib olsangiz farqini sezasiz.

 5. MOKHIRA

  Judayam yaxshi tushuntirib beribsiz. Bilimlarimda ozgina chalkashliklar bor edi hammasini tartibga solib berdiz 🙂 rahmat.
  Respect!

  Javob berish

 6. abbos

  I have been working at school since 2018.
  bo‘ladimi yoki bu gapni present perfectta olish kerakmi?
  shunday hollarda chalkashish bo‘lepti nma maslahat berasila yordam berolaslarmi?

  Javob berish

  1. Shahzod

   Past perfect continuous blan future perfect continuous lani toliq tushunarli qoidalari bormi

  1. Kira

   Man ham perfect zamonda biroz qiynalaman, o’rgatuvchi bu mavzuda juda ko’p foydali ma’lumotlar keltirgan. Lekin sizzi gapizga tuwunmadim, bilarkansiz to’gri tarjimasini kiritiw kere, gapizzi isbotini keltirish kere. O’quvchilarni o’ylantirib qo’ymasdan.

  1. Lily

   Assalawma alaykum Azamat aka. Bu judayam ajoyib maqola bo’libdi. Hammasi sodda va tushinarli.maqolangizga gap yuq. Ishingizda omad, bundanda yaxshi maqolalar kutib qolaman

 7. unknown

  oka juda zor chiqqan man qollanishni bilardimku lekin qaysi zamonda gapirvotkanimni bilmas edim hudoga shukur tushunib oldim

  Javob berish

 8. Boysoat Nomozov

  Future Perfect Continuous da qanchadan beri ish-harakat davom etib kelayotganlgini ko’rsatuvvchi vaqt ko;’rsatkichi muxum siz aytgan misoliz Future continuousga togri kelaid

  Javob berish

 9. Shohruh

  Future Perfect Continuous ni o’rniga Future Continuous ni ishlatsa bo’lmaydimi? Masalan «I will have been doing my homework when you come home tonight» ning o’rniga «I will be doing my homework when you come home tonight».

  Javob berish

 10. Doniyorbek

  Brat simple past future, past future continuous, past future perfect va past future perfect continuous haqida manga malumot bera olasizmi. Lekin kutaman

  Javob berish

 11. Azamat

  perfect zamonlari haqidagi sodda qilib tushuntirilgan maqolangiz uchun sizdan juda minnatdorman! lekin bu zamonlarni yanada yaxshiroq tushunish uchun misollarni kupaytirishni maslahat bergan bulardim negaki shaxsan uzim present perfect va present perfect continious zamonini farqlashga 2 kun vaqt sarfladim. ikkala zamonda ham ish harakat utgan zamonda tugaydi va keyingi holatga ta’sir qiladi. meni tushunishimcha pres. perf. zamonida natija holat emas asosan mavjudlik, ko’zga ko’rinmaydigan holat.
  pres. perf. cont.da esa ko’zga ko’rinib turgan holat nazarda tutiladi.
  bu ikki zamon urtasidagi farqni maqolangizda kengroq tushuntirishingizni surab qolaman iloji bulsa misollar bilan!
  ikkinchidan bizga til urganishda yordam berayotganingiz uchun katta tashakkur

  Javob berish

  1. Azamat

   menimcha yuqorida xato fikrladim, hozirgi tushuncham buyicha pres. perf.da bulib utgan ish harakatning natijasi, pres. perf. cont.da esa bulib utgan ish harakatning jarayoni davom etayonganligi nazarda tutiladi

 12. Fazliddin

  Men qizil Morphi dan bowladm yaxwi kitobmi wu 6rganiw ucun yana qanday kitoblarni tavsiya qilasz endi 6rganyotganlar ucun elektron kitoblaringiz bormi 5-6 oyda mukammal 6rganiwim kk nmalarni tavsiya qilasz hama savollarimga t6liq javob bersangiz iltimos

  Javob berish

 13. Shakhrizoda

  Assalom alekum. Szni qayerdan topsam bo’ladi ustoz. Ozim Toshkenda yashiyman. Iltmos agar o’quv markaziz bosa etib yuboring

  Javob berish

 14. Azamat shamsidinov

  tug’ri yozipsiz present perfect continiousda yoziladi, chunki maktabda ishlash jarayoni hozir ham davom etyapti, agar masalan 2018 dan 2020 yilgacha ishlagandim desa, I have worked at school from 2018 to 2020 buladi

  Javob berish

  1. Dilshoda

   Uzr man enfi organishni boshlaganman. Bu past simple emasmi yozgan gapiz. Have ishlatiladimi

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi.