Yii2 WordPress Veb dasturlash Startap Shaxsiy rivojlanish Sayt tayyorlash Qanday qilib Laravel Internetda pul ishlash Internet texnologiyalari Ingliz tili grammatikasi Ingliz tili

IELTS imtihoni turlari va ularga tayyorlanish

IELTS imtihoni turlari va ularga tayyorlanish

IELTS (International English Language Testing System – Xalqaro Ingliz Tili Sinovi Tizimi) imtihonining maqsadi ingliz tilida o’qish, yozish, tinglab tushinish va gapirish ko’nikmalarining qay darajdaga shakllanganligini baholash hisoblanadi.

Imtihon 4 bosqichda o’tkaziladi:

 • LISTENING (tinglab tushunish) – 30-40 daqiqa,
 • READING (o’qish) – 60 daqiqa,
 • WRITING (yozish) – 60 daqiqa,
 • SPEAKING (gapirish, suhbat ko’rinishida) – 10-15 daqiqa.

Imtihon topshirilish qoidasi bo’yicha yuqoridagi barcha ko’nikmalar sinovi bir kunda o’tkaziladi. Dastlabki uchta ko’nikma sinovi bilan so’nggi, suhbat ko’rinishidagi gapirish ko’rikmasi sinovi orasida tanaffus beriladi. Ba’zan imtihon ikki kun davom etishi ham mumkin. Bunday holatda ohirgi, gapirish ko’nikmasining sinovi imtihonning ikkinchi kuniga qoldiriladi.

Imtihon tarkibiga kiruvchi 4 bosqichning har biri alohida ko’nikmalarni sinash topshiriqlaridan tashkil topadi. Har bir bosqichdagi sinovda testlar va topshiriqlar turlicha bo’lishi mumkin.

IELTS testining 2 turi mavjud: Umumiy (IELTS General Training Module) va Akademik (IELTS Academic Module). Umumiy testni o’rta yoki o’rta mahsus ta’lim yo’nalishlaridagi o’quv yurtlariga kirishni xohlovchilar topshirishadi. Bunday o’quv dargohini bitiruvchilar oliy ma’lumot diplomiga da’vogarlik qilishmaydi. Oliy ma’lumotga ega bo’lish maqsadida universitetga o’qishga kirish uchun Akademik testni topshirish talab etiladi. Har ikki turdagi testlarning tuzilishi bir hil, ammo Umumiy testning o’qish uchun beriladigan matni va yozish ko’nikmasini sinovdan o’tkazish topshiriqlari oliy o’quv yurtlariga kirish sinovlari talablarini o’z ichiga olmaydi. Azamat.uz saytining IELTS haqidagi bo’limida biz ko’proq IELTSning Akademik testiga tayyorgarlik ko’rish masalalarini ko’rib chiqamiz.

Imtihonning har bir bo’limi uchun va butun imtihonning umumiy bahosi sifatida olish mumkin bo’lgan maksimal ball 9 ball hisoblanadi. Ma’lumki, imtihondan o’tib, oliy o’quv yurtlariga kiruvchilarning ko’pchiligi kelajakda turli kasblarning egasi bo’lishadi, ular turli yo’nalishlardagi fanlar bo’yicha ta’lim olishadi. Texnik yoki iqtisodiy yo’nalishdagi universitetlarga o’qishga kirish uchun kamida 6 ball to’planishi kerak. Yuridik va gummanitar yo’nalishdagi oliygohlarga o’qishga qabul qilinish uchun esa kamida 7,5 ball to’planishi shart. IELTS imtihonlarida tanlangan oliygoh yoki yo’nalishdan qa’tiy nazar, hamma bir hil tartib va talablar asosidagi sinovlardan o’tadi. Farq faqat to’plangan ballar va ularning qayerda, qanday qabul qilinishida bo’ladi.

Yaqindan boshlab Buyuk Britaniya hukumatining immigratsiya nazorati boshqarmasi mamlakatga uzoq muddat davomida qolib ishlash maqsadida keluvchi shaxslarning majburiy imtihondan o’tkazilishini joriy qildi. Bu maqsadda mamlakatga kiruvchi shaxslar Akademik test topshirishlari talab etiladi, ammo to’planishi talab etilgan ball, test topshiruvchilarning kasblaridan kelib chiqqan holda, 4,5 balldan 5,0 ballgacha qilib belgilangan.

IELTS testlarini tuzuvchilarning aytishicha, ushbu test imtihon qilinuvchining umumiy bilimini ham, uning mahsus tayyorgarligini ham tekshirmaydi. Testning asosiy maqsadi – test topshiruvchining ingliz tilini kelajakda Buyuk Britaniya yoki boshqa biror ingliz tilida gaplashiladigan davlat oliygohlarida muvaffaqiyatli ta’lim olishlari uchun yetarli darajada bilishini aniqlash.

Mening fikrimizga ko’ra, bu haqiqatga to’liq yaqin emas. To’g’ri, IELTS imtihoni test topshiruvchining hech qanday mahsus tayyorgarligi yoki bilimini tekshiruvdan o’tkazmaydi. Ammo, imtihon davomida topshiriqlarni to’g’ri bajarish uchun test topshiruvchidan mantiqiy fikrlash, ma’lumotlar analizi, sintezi, o’z ona tilida ma’lumotlarni jamlash, qayta ishlash va ularni xorijiy tilga o’girib, ifodalay olish kabi bir qator ko’nikmalar talab etiladi.

IELTS imtihoni o’qish, yozish, eshitish va gapirish ko’nikmalarining qay darajada shakllanganligini baholaydi. Aynan shu ko’nikmalarning to’liq shakllanganligi ingliz tilida gapiriladigan davlatlarda ta’lim olish jarayonida eng zaruriy hisoblanadi.

Shuning uchun IELTS imtihonlariga tayyorgarlik ko’rishning eng asosiy yo’nalishlari ingliz tilining kundalik turmushda ishlatilishini o’rganishga yo’naltiriladi. Ingliz tilida gaplashiladigan davlatlarga ta’lim olish maqsadida bormoqchi bo’lgan talabalar bilan bunday davlatlarga ishlash maqsadida borayotgan kishining tildan foydalanishi farqli bo’lishi mumkin, ammo IELTS imtihonlarida beriladigan topshiriqlarda bu farq juda katta rol o’ynamaydi. Azamat.uz saytida biz asosan IELTS imtihonining Akademik test turi uchun tayyorlanish masalalariga ko’proq urg’u bersak-da, undan ingliz tilini Umumiy test topshirish uchun o’rganayotganlar ham foydalanishlari mumkin.

Quyida ingliz tilida gaplashiladigan davlatlardagi oliy o’quv yurtlarida ta’lim olish jarayonida duch kelish mumkin bo’lgan vaziyatlar tasvirlangan.

Ingliz tilida gaplashiladigan davlatlarda ta’lim olish jarayonida quyidagi vaziyatlarga duch kelishingiz mumkin:

 • kitob va jurnallar o’qish,
 • yozma topshiriqlarni bajarish,
 • ma’ruzalar tinglash,
 • seminarlarda qatnashish.

Bu vaziyatlarning har biri Sizdan quyidagilarni amalga oshirishni talab qilishi mumkin:

Kitob va jurnallar o’qish:

 • sohaga oid turli kitoblarni o’qish, aniq bir mavzuga doir ma’lumotlar berilgan gazeta va jurnallarni mutoala qilish;
 • matnlar, jadvallar va chizmalardan kerakli ma’lumotlarni olish;
 • o’qilganlarni tahlil qilish.

Yozma topshiriqlarni bajarish:

 • o’rtaga tashlangan muammoli masalani analiz qilish;
 • yozma ishning rejasini tuzish;
 • o’z so’zlari bilan yozish orqali mazvuni tushunganligini ifodalash, o’z fikrini yozma ravishda tahlil qila olish va hokazo.

Ma’ruzalar tinglash:

 • tez gapirilayotgan nutqni tinglab tushuna olish;
 • turli shevalardagi nutqni tushuna olish;
 • ma’ruzaning asosiy qismlarini, urg’u berilayotgan ma’nolarni tushuna olish;
 • eshitish davomida kerakli ma’lumotlarni yozib olish.

Bulardan tashqari radio va video xabarlardagi turli tezlik va shevada gapirilgan nutqni tinglab tushuna olish, nutqning asosiy mazmunini anglay olish hamda zaruriy holatlarda ular orqali yetkazib berilayotgan ma’lumotlarni yozib olish ko’nikmalarini shakllantirish kerak.

Seminarlarda qatnashish:

IELTS imtihonini topshirish mobaynida imtihon oluvchining savollariga javob berish va shu bilan bir qatorda savollar berishga ham to’g’ri keladi.

Ingliz tilida gaplashiladigan davlatlarda yashash va ishlash quyidagilarni talab qilishi mumkin:

 • gazetalar mutoala qilish, e’lonlar, yo’riqnoma va ko’rsatmalarni o’qish va hokazo;
 • tashkilotlar yoki alohida shaxslarga yozma murojaatnoma va arizlar yozish;
 • radio tinglash, ko’rsatmalarni tinglab tushunish va har kunlik suhbatlarni tinglash;
 • o’zi haqida gapirib berish, kelib chiqishi, oilasi va vatani, o’qishdan maqsadi, kelajakdagi rejalari haqida gapirish.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, IELTSni o’rgatuvchi ta’lim berishni ikki bosqichga bo’lib amalga oshirishi kerak:

1) nutq, yozish, o’qish va tinglab tushunishni uzviy o’rgatish. O’rganuvchining so’z boyligini imkon qadar oshirgan holda ingliz tili grammatikasining eng zaruriy va murakkab jihatlarini o’rgatish. IELTS imtihonini topshirishga oid yo’l-yo’riqlar ko’rsatish;

2) nutq, yozish, o’qish va tinglab tushunish ko’nikmalarini keng miqyosda rivojlantirish – gazeta va jurnallar o’qish orqali o’qish ko’nikmasini rivojlantirish, radio va audio eshittirishlar asosida tinglab tushunish ko’nikmasini mustahkamlash, imkon qadar jonli muloqotlarni amalga oshirish asosida og’zaki nutq ko’nikmasini rivojlantirish va hokazo.

IELTSni o’rgatish kursi ohirida o’rganuvchilar quyidagi ko’nikmalarni to’liq o’zlashtirgan bo’lishlari zarur:

 1. Ingliz tilini ona tili sifatida gapiruvchilarning o’rta tezlikda gapirishlarida anglatilayotgan ma’lumotni tinglab tushuna olish va qabul qilingan ma’lumotni sekin, yuqori aniqlik bilan (diktant ko’rinishida) eshitilganlarni aynan takrorlamasdan, gap mazmunini gapirib bera olish.
 2. Xujjatlarni tashkil etish (masalan, xisobotlar, rasmiy va norasmiy xatlar, chizma va diagrammalardagi ma’lumotlarni matn ko’rinishida ifodalash, referatlar yozish), so’rovnoma ko’rinishidagi xujjatlarni to’g’ri to’ldira olish. Xujjatlarni ma’lum cheklangan vaqt ichida aniq to’ldirish hamda xujjatlarni yozish jarayonida kerakli bo’lgan uslubdagi (rasmiy yoki norasmiy) ingliz tilidan foydalana olish.
 3. Ma’lum cheklangan vaqt ichida ijtimoiy muhimlikka ega bo’lgan turli mavzularga asoslangan insholarni yoza olish.
 4. Ko’rib chiqish, ma’lumot qidirish va o’rganish usullaridagi o’qish ko’nikmasini yaxshi o’zlashtirish. Cheklangan vaqt ichida aytilayotgan (og’zaki nutq) yoki yozilgan (matn) axborot ichidan kerkali bo’lgan ma’lumotni topa olish.
 5. Ma’lum bir mavzuning asosiy mazmunini og’zaki tarzda bayon qila olish, mavzu asosida berilishi mumkin bo’lgan savollarga javob berish va buni mos uslubdagi ingliz tili asosida amalga oshira olish.
 6. Ingliz tilida asosiy bilimlarni puxta o’zlashtirganligini namoyon eta olish (masalan, til grammatikasi, leksikasi, orfografiyasi va hokazo).

IELTS imtihoni turlari va ularga tayyorlanish” maqolasida 138 fikr

  1. Azamat Xodjakov

   Avvaldan ham O’zbekistonda IELTSni qabul qilishmagan. IELTS sertifikati faqat O’zbekistondagi xorijiy universitetlar filiallariga rasmiy ravishda o’tib kelgan. Bundan keyin O’zbekistonda NSFLA (http://www.nsfla.uz) tizimi ishlatiladi. Bu – IELTSning o’zbekcha varianti 🙂 Hozircha faqat o’qituvchilarning chet tilini bilish darajasini baholashayapti, lekin kelajakdagi rejalar katta. Ko’ramiz, O’zbekistonda o’zimizning IELTSga o’xshash tizimimiz qanchalik yaxshi ishlar ekan.

  1. Azamat Xodjakov

   U yerdagi universitetlarning talablari turlicha bo’lishi mumkin. Ball faqat universitetga bog’liq. Ular o’rtacha necha ball bo’lishi kerakligini belgilashadi. Qat’iy standart mavjud emas.

  2. Shaxriyor

   Salom.Menimcha 7.5 bulsa kere yanayam bilmadim meni yoshim 15 da lekin IELTS ga tayyorlanmoqchiman.

 1. M.95

  Imtihonda ingliz tili fanidan 34 ta yechdim. (Albatta, bunda siz va saytingiz ham menga katta yordam berdi. Katta rahmat!) Raymond Murphyning ko’k kitobini (English grammar in use) va G’apporovning «Ingliz tili grammatikasi» ni, ya’na »Учебник англиского языка» ning ikkala qismini tugatganman. Hozirda Betty Schrampfer Azardning » Understanding and using english grammar» kitobini tugatyapman. Keyin IELTS tayyorlaydigan o’quv markazlariga borsam bo’ladimi?
  Javob u-n oldindan rahmat!

  Javob berish

  1. Azamat Xodjakov

   Bo’ladi. Sizda grammatika yaxshi ekan, endi IELTS testlariga tayyorgarlikni kuchaytiring.

 2. malika

  Salom men otgan yili O’zDJTU ga kiromadim 1 yil repetitor da faqat grammar oqiganman endi IELTS boshlamoqchiman va xudo holasa MDIST ga harakat uzr IELTS boshlashni nimadan boshlash kerak? Javob uchun oldindan raxmat!

  Javob berish

  1. malika

   Salom saytiz ni bugun tasodifan korib qoldim. va soramoqchidim IELTS ni 4 oyda organsa boladi-mi?
   Agar angliyskiydan fundament bosa?
   Javob uchun rahmat!

  2. Azamat Xodjakov

   O’z muallifligimdagi «IELTS imtihoniga tayyorlanish» kitobini o’qiganmisiz? Agar jiddiy tayyorgarlik ko’rmoqchi bo’lsangiz bu kitobni o’qishingizni tavsiya etaman.

  1. Azamat Xodjakov

   Sayt yangiliklarini kuzatib boring. Tez kunda kitobning yangi nashri e’lon qilinadi.

 3. Shoxidjon

  Assalomu alaykum Azamat aka men o’qishga kirolmadim xozirda ingliz tili gramatikasini urganganman IELTSga tayorlanib topshirsam bula. Qancha vaqt ichida 7,5-8 ball yeg’a oladigan darajaga erishsam buladi??

  Javob berish

  1. Azamat Xodjakov

   Topshirishingiz mumkin. Qancha vaqtda natijaga erishish faqat o’zingizga bog’liq.

  1. Azamat Xodjakov

   Kitobning elektron ko’rinishi sotilmaydi. Faqat chop etilgan nusxasini olishingiz mumkin. Ma’lumot uchun telefon: +998946550024

 4. Bobur

  Assalomu aleykum. aka men bakalavr diplomim bor magistr uqish uchun ielstsda tayyorlanib test topshirib uqishga kirishim mumkinmi va qaysi o’quv yutlari taqdim etilishi haqida kimdan qanday qilib ma’lumot olsam buladi va buni urganishim uchun menga qanday maslahat berasiz. Oldindan javob uchun rahmat!

  Javob berish

 5. muslima

  As-mu al-m. ieltsda uqimoqchi bulib bir markazga bordim ammo ikkilanib turibman.muammo uzimda ham bor biilim darajam pastroq ammo harakat qilaman deb jiddu jahd qildim ammo ustozim… bilimi yaxshi qandaydir metod yoqmayapti. 1.5 soatda bir marta urnidan turib bir narsani yozadi.xatolarni tugrilamaydi.yangilik urgatmaydi.uzr birov haqida.shunga nima qilsam buladi uzi IELTS darslari yo shunday uslubda olib boriladimi?maslahat kerak edi.saviyaliroq darslarni qanday kursam buladi masalan online orqali raxmat

  Javob berish

  1. Samira

   Maslahatim siz Olson siz oldin Bonk1i Bonk2ni yaxwi biladigan oqituvchi bin shugullanishingizni maslahat Bethany bolardim. Chunki ieltsning kop sozlari Bonkdan2 qismidan olinadi . Agar us Hanoi yaxwi chiqsez keyin IELTS tayyorlov kurslariga borsez boladi muhimi vocabulary mustahkam boliwi Kerak

 6. Anvar Hamroyev

  Men Ieltsga tayyorlanmoqchiman .Men qaysi O’qituvchiga borishni bilmay turibman .Qaysi o’qituvchidan ta’lim olishni maslahat berasizlar? Javob uchun oldindan rahmat

  Javob berish

 7. Shodiyor

  Assalomu alaykum Azamat aka man hozir Rossiyada edim menga kitobingiz kerak elektron variantini hecham iloji yoʻqmi oldindan raxmat

  Javob berish

  1. Azamat Xodjakov

   Elektron varianti yo’q. +99894 655 00 24 raqamiga bog’lansangiz, ular Rossiyaga jo’natish bo’yicha tavsiya berishlari mumkin.

 8. Muhammad

  Assalomu aleykum Azamat Baxtiyorovich men sizning IELTS imtihoninga tayyrlanish nomli kitobingizni bugin o’qishni boshladim va bu kitob menga juda yoqti IELTS haqida juda yaxshi tushunchaga ega bo’ldim men bir masalada maslahatingizga muhtojman. avval Matematika, Fizika fanlaridan tayyorlanganman bu fanlardan tushuncham yaxshiroq deb o’ylayman yaqinda16-iyul kuni Toshkent shahridagi REGISTON o’quv markazida bo’lib o’tgan abuturiyen_17 loyihasida imtihonda qatnashdim 172.3 ball bn texnika fanlari bo’yicha 3 o’rin oldim 1-avgust imtihoniham yaxshi o’tdi palutexnika unversitetiga topshirdim amma INXA da taqsil olishni hohlayman. Ingliz tilini bilmayman lekn 10 oy ichida IELTS olish niyatim bor qattiq o’zimga ishonyapman hozirda Raymond Murphy kitobini mustaqil video darsliklaringiz orqali o’rganishni audio lug’atlar eshitishni boshladim tajribali mutaxasis sfatida qanday maslaxat berasiz 10 oy ichida ulgurishim mumkinmi qiyin bo’lsaxam ko’pchilik mumkin emas deyishyapdi. javobingiz tagdirimni o’zgartrishi mumkin. javobingiz uchun oldindan rahmat.

  Javob berish

  1. Azamat Xodjakov

   10 oy ichida o’rganishingiz mumkin. Bu vaqt oralig’ida IELTSdan yuqori ball olish darajasiga yetish uchun 100% imkoniyatingiz bor. O’zingizga ishoning, albatta uddalaysiz. Atrofingizdagi sizga salbiy baho berayotgan kishilarga e’tibor bermang.

 9. Dostonbek

  Assalomu alaykum Azamat aka. Men ham IELTS o’qimoqchiman. Ammo qayerda o’qishni bilmayapman. Qaysi o’qituvchini yoki qaysi o’quv markazini maslahat berasiz? Javob uchun oldindan rahmat.

  Javob berish

  1. Azamat Xodjakov

   Ikki yildan ortiq vaqt ta’lim sohasida bo’lmaganligim sababli tavsiya berolmayman.

 10. xushnud

  Salom Azamat Aka man xozir 3-kursga o’tdim bu yil IELTS tayorlanib ko’rmoqchiman..Garmatikaga kelse Murphy ko’kni ishlab chiqqanman hamma mashqlarini..Shu fundamentim IELTS tayorlanishga yetadimi yo yetmidimi..Yana Garmatika tayorlanimi..Ko’p so’z ham bilmiman
  Taxminimcha 2000-ga yaqin bilaman Ieltsni kirish qismiga yetadimi shu bilgan so’zlarim..Shunga uziz maslaxat bering..Oldindan raxmat

  Javob berish

  1. Azamat Xodjakov

   Yetadi. Muhimi o’zingizga ishonib, vaqtdan unumli foydalaning. Imkon qadar ko’proq o’rganishga harakat qiling. Vaqtingizni to’g’ri taqsimlang.

 11. Dosti

  Assalomu aleykum Azamat Baxtiyorovich men IELTS sertifiqatini olib Italiyaning Turin Politexnika universitetiga kirish niyatim bor. Men Raund Up kitobini 3chisini yarimigacha chiqqanman va Raymond Murphyni qizilini yana Straightforwardni 1chisini chiqqanman. Xozirda Straightforwardni 2chisini va Murphyni ko’kini o’qiyapman so’z boyligim unchalik ko’p emas 2000-2500 so’z bilsam kere shular bilan 10 oyga IELTS sertifiqatini ololamanmi sizning fikringizni bilmoqchi edim iltimos javob uchun oldindan katta rahmat.

  Javob berish

  1. Azamat Xodjakov

   Yuqori ball olish uchun hozirgi ko’rsatkichlaringiz bir oz kamlik qilishi mumkin. Ammo yaxshiroq harakat qilsangiz, albatta yuqori balli sertifikat olishingiz mumkin.

 12. Asal

  Salom men koreada oqishni istayman shu sabab ieltsdan necha ball olishim kerak koreada oqishim uchun. Iltimos shu haqida batafsil aytsangiz. Rahmat

  Javob berish

 13. Perizat

  Good day sir. I want to obtain some advice th at which university I can choose. I have been learning eng. For about 2 years. But at precise moment I am preparing for ielts at home on my own. If I get ielts sertificate, which university can u admonish me? The first lang must be eng. Cuz j am not good at otger subjects

  Javob berish

 14. Azizbek

  salom Azamad aka. menda writing yozishda ozroq muammo bolybdi. shuning uchun ozroq maslaxat bersangiz xursand bolardim. mendagi asosiy muammo writing yzishni qoidalarini ozlashtira olmayabman. masalan, introductionga nimalar yozishni yoki agree disagreega qanday tartibda yozishni, xulosaga nialar yozishni tushunmayabman. fikrlarim ko’p ammo amo shu fikrlarimni qoida boyicha yozolmayabman to’rirog’i romkasiga solaolmayabman. iltimos tushuncha berin

  Javob berish

  1. Azamat Xodjakov

   Ko’proq yozishga harakat qiling. Ingliz tilida matnlarni o’qish ham yaxshi yordam berishi mumkin. Imkoniyatingiz bo’lsa repetitorga borishingizni maslahat beraman.

 15. Гулжахан

  Сөйлеген кезімде иркилип қалаберемен .Калай тез сөйлесе болад

  Javob berish

  1. Azamat Xodjakov

   Har ikkala testda ham ingliz tilidagi ko’nikmalaringiz imtihon qilinadi. Menimcha bir xil.

  2. Azamat

   Assalomu alykum azamat aka men hozir intermediate bosqicidaman ielts topwiriw ucun qanca vaqt tayyorlaniwim kere Javob ucun oldindan rahmat

 16. Bunyodbek

  Asalomu aleykum ielts sertifqati qaysi davlatlar qanday qabul qilinishi haqida malumotlar bormi. Masalan AQSH ga borish uchun qancha bal boʻlishi kerak.

  Javob berish

  1. Bunyodbek

   Ha raxmad tshunishim boʻicha bu instut tamonidan shartnomada koʻrsatiladi

 17. Bekzod

  Menning vestministr institutiga topshirish maqsadim bor hozirda õquv markazda õqiyapman elementry guruhida elementryni tugatdim hisob shu 2019 yilida institutga topshirmoqchiman topshirishdan oldin Ielts olish maqsadim bor

  Javob berish

  1. Xorijiy tillarni o’rganish bo’yicha ko’nikmangiz va avvaldan qancha bilimga ega ekanligingizga qarab har xil. Kimdadir ko’p vaqt talab qiladi, kimdir tez o’rganib oladi. Hammasi o’zingizga bog’liq.

 18. Diyorxon

  Assalomu alayko‘m
  Yoshim 24da men hozir ingliz tili bo‘yicha o‘quv markazida tayyorlanyapman men 4 yoki 5 oy tayyorlanib keyin ieltsda imtihon topshirsam bo‘ladimi
  O‘zi umuman xorijiy oliygohlarga necha yoshgacha o‘qishga qabul qilishadi
  Shuni tushuntirib o‘tsangiz…
  Rahmat!

  Javob berish

  1. Iroda

   Samarqand viloyatidagi IELTS topshirish joylari haqida malumot. Javob uchun oldindan rahmat.

 19. Shahrizoda

  Kechirasz bir savolim bor edi: ailts toifol qanday farqi bor? Aqsh oliygohlarini maqsad qilganlar u n qay birini maslahat berasz?

  Javob berish

  1. Javlon

   Ielts bu Britaniyaga tegishli, Toefl esa Amerikaniki. Toefl Ieltsdan ko’ra qiyinroq bo’ladi.

 20. Azizbek

  Salom.
  Men ingliz tilini o’rganishni yaxshi ko’raman. Hozir Ielts o’quv markazida o’qiyapman va chet elda o’qishni juda xohlayman.
  Eshitishimcha Chet elda o’qish narxlari juda qimmat emish.
  Shuning uchun Dadam bu niyatimdan qaytishimni aytyapdi.
  Bepul, to’liq grant asosida qabul qiladigan xorijiy universitetlar bormi?
  Agar bor bo’lsa ular haqida ma’lumot
  bersangiz.
  Koreyadagi Universitetlar va ularning
  narxlari haqida ma’lumot bersangiz.

  Javob berish

 21. Jorabek

  Men ingiliz tilidan nolman xozir tayyorlanishni boshlamoqchiman IELTS olish niyatim bor nimadan boshlashimni bilmiman iltimos yo’l ko’rsatsayizla minnatdor bo’lardim

  Javob berish

  1. Jo'rabek

   O’quv markazlariga borib yaxshi o’qituvchi instruktor topiwdan boshlang ishni

  2. Fayzullo

   AQSH unversitetlarida oqish uchun IELST otadimi men IELST topshirishim uchun AQSH ingiliz tilini organishim kerakmi yoki Britaniyanikini IELST topshirib AQSH unversitetlariga oqishga kirsam boladimi? Nechi balga olsam kirishimga osonroq boladi IELST viza olishimga ham yordam beradimi..?

 22. Shokhrukh

  General IELTS ga nimaga koproq etibor beriladi, va academic IELTS dan nimasi bilan farq qiladi. Javob uchun oldindan rahmat…

  Javob berish

  1. Jo'rabek

   General modul bu immigrantlar uchun yashash ishlash uchun! Academic modul esa o’qish uchun talab qilinadi

 23. Aziz

  savolim shuki IELST dan 6 ball olsam chet eldagi institutlarda o’qish uchun menga grant ajratiladimi. javob uchun rahmat

  Javob berish

 24. Jo'rabek

  Assalom alekum hammaga «IELTS TRAINER» O’Dell felicity shu kitob kerak edi sotiladigan do’konmi yo kimdir sotsa iltimos javob yozila! Admindan va boshqalarda javob kutib qolaman

  Javob berish

 25. Mr Fakhriddinovic. MDIS_Business & Economics fakulteti talabasi

  Men IELTS ni 04.05.2019 da topshirdim. Overall band score: «6.5» chiqdi. Bu juda shubxali tuyildi menga chunki meni tayyorgarligim 1 yildan ortiq davom etgandi va eng kamida 7.0 ball ko’zlagandim. IDP IELTS ni baholash sistemasi juda shubhali ekan shu sabab bo’lg’usi IELTS candidates ga British Council IELTS topshirishlarini maslahat beraman.

  Javob berish

 26. Elbekjon

  Hozirda inxa universitetiga grand asosida qabul qilinish uchun ielts yonalishida kamida necha ball toplash kerakk javob uchun oldindan raxmat

  Javob berish

  1. Dilmurod

   Shu yili diplamatiyaga grand asosida kirishim uchun ieltsdan kamida necha ball olishim kerak

 27. Nafosat

  Assalomu alaykum. Man tibbiyot institutida o’qiyman. Germaniya oliy ta’lim muassasalarida o’qish uchun IELTS imtihonlarida kamida necha ball to‘plashim kerak?

  Javob berish

  1. Toyir

   Assalomu alaykum singapur universitetiga imtihonsiz kirish uchun Ielts balingiz nechchi bulishi lozim javob uchun rahmat

  2. O'lmasjon

   Assalomu alaykum IELTS olib Xitoyga o’qiwga ketib bo’ladimi? Agar bo’lsa IELTSdan nechchi olish kerak

  3. Sanjar

   Men SamDU tarix fakultetida 1-kursda oqiyman 3-4kurslarni chet elda davom ettirish uchun IELTS nechi ball olishim kerak

 28. Nafosat

  Assalomu alaykum. Man tibbiyot institutida o’qiyman. Germaniyada tahsil olish uchun ielts imtihonlarida kamida necha ball to‘plashim kerak. Javob uchun rahmat.

  Javob berish

 29. Mirjalol

  Assalomu Aleykum ..
  Iloji bulsa Generel Ielts haqidaham to’liq malumot bering.
  Bu testdn yaxshigina ball olib chetga ishga yo vaqtinchali yahashga chiqsh yo’llari haqida malumot bervorsayz Hursand bo’lardim

  Javob berish

 30. Sabohat

  Assalomu aleykum. IELTS dan oliy o’quv yurtlariga ingliz tili asosiy va asosiy bo’lmagan fakultetlarga nechchi band olsa maksimall ball berilib kirish imtihonlaridan ozod etiladi. To’lov summasi va sertifikat muddati haqida ham malumot berib o’tsangiz hursand bo’lardim.

  Javob berish

 31. Iroda

  Assalomu aleykum. Man IELTSning general yo’nalishiga registratsiya qildim.Bundan Uzbekistan hududidagi OTM kirishga foydalansam bo’ladimi? Agar iloji yoq bo’lsa registratsiyamni generaldan academicga o’zgartirolamanmi?

  Javob berish

  1. Habibullayeva Gulzira

   Xa aytgandek IELTS ning muddati qancha va test topshirish un qilinadigan to’lov qancha?

 32. Habibullayeva Gulzira

  Assalomualeykum xurmatli Azamat.uz men Õzbekinton xavo yollarida iwlamoqchi edim bunga IELTS ni qaysi turi togri keladi ummumiymiymi IELTS 6 ga opchiqiw un qancha organish kerak ingiliz tilini?

  Javob berish

 33. Habibullayeva Gulzira

  Assalomualeykum xurmatli Azamat. uz men Uzbekistan Airwaysda ishlamoqchi edim IELTS 6 bolishi kerak bunga qancha oqish kerak?

  Javob berish

 34. Mumtoza Muhtorova

  Necha yowdan oqiwga kiriladi .Meni yowim 15 da tayyorlangani ulgura olamanmi iltimos savolimga teroq javob bersangiz oldindan rahmat

  Javob berish

 35. Nasiba

  Assalomu aleykum men 14 yoshdaman qizil grammerni tugaydi hozir booknomyni eshityapman. Men IELTS topshirish hohlayman. Buning uchun qanday kitoblarni o’qishim kerak va ko’proq nimalarga e’tibor berishim kerak.
  Kitobingiz haqida aytib o’tsangiz .
  IELTS topshish yoshi ,mablag’I qayerda bo’lishi haqida ham aytsangiz
  Javob uchun rahmat

  Javob berish

 36. sevgi

  salom man ielts olmoqchiman deyarli azarni hammasini murphyni hammasini va grammarway rakhmatov ingliz tili grammatikasi kitoblarini tugatganman yowim 13 da ieltsdan necchi yowda qabul qiladi va narxi

  Javob berish

 37. Subhoniddin

  Assalomu aleykum.IELTS uchun grammatikani chuqur bilish kerakmi?Bir yil ichida IELTS dan nechchi ball olish mumkin.

  Javob berish

 38. Nasriddin

  Assalomu alaykum Men Jahon tillari universitetiga Gid hamrohlig va tarjimonlik faoliyati fakultetiga kirmoqchiman Hozirda Grammarway 4 ni boshlaganman IELTS ga harakat qilsam bo’ladimi Maslahat bering

  Javob berish

 39. Mohinur

  Assalomu aleykum men endidan IETSga tayyorlanishni boshlayapman.Towkentdagi jahon tillari universititeriga kirish uchun necha Ball tóplashim kerak .

  Javob berish

  1. Nilufar

   Assalomu alaykum. IELTS ni kopchilik chet davlatda o’qish uchun olarkan. Lekin manga unaqasi kerakmas. Ishga kirishim uchun IELTS sertifikati kerak. Buning uchun IELTS ni qaysi imtixonini topshirishim kerak javob uchun oldindan rahmat

  2. Mubina

   IELTS 4 ta sectionda topshiriladi. Bula reading, listening, speaking, writing.

 40. Mubina

  assalomu aleykum IELTS imtihonimga 15 kun vaqt qoldi reading va speakingni kuchaytirmoqchiman qanday maslahat berasz javob uchu oldindan rahmat

  Javob berish

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi.