Bosh sahifa / Grammatik mavzular (sahifa 7)

Grammatik mavzular

Ingliz tili grammatikasiga oid mavzular

Vaqt predloglari

Bu maqolada AT, ON va IN predloglarini vaqtga nisbatan ishlatilishi (prepositions of time)ni ko’rib o’tamiz. Boshqa maqolamizda huddi shu prodloglarini o’rin-joy predloglari sifatida ko’rib o’tgan edik. Vaqtga nisbatan yuqoridagi predloglarni ...

Davomi »

MAY NOT yoki MUST NOT

MAY NOT o’zbek tilida “mumkin emas” deb tarjima qilinishi mumkin. Quyidagi misollarga e’tibor bering: You may not enter my room without permission – Siz mening xonamga ruxsatiz kirishingiz mumkin emas. ...

Davomi »

Ingliz tilida zamon

O’zbek tilida ish-harakatlar asosan uch hil zamonda ifodalanadi. Bular o’tgan zamon, hozirgi zamon va kelasi zamon. Masalan: Men kecha kitob o’qidim – o’tgan zamon; Men hozir kitob o’qiyapman – hozirgi ...

Davomi »

Ingliz tilida sifat

Sifat otning belgisini bildiradi va bizga otning qanday ekanligi haqida ma’lumot beradi. Keling, mana bu rasmdagi mashinaga sifat berib ko’raylik:   1. (qanday mashina?) – Sariq mashina. 2. (qanday mashina?) ...

Davomi »

O’rin-joy predloglari

O’rin-joy predloglari (prepositions of location/place)ga asosan AT, IN va ON predloglari misol bo’la oladi. Bu predloglar narsa-buyum yoki shaxsning joylashuvini anglatadi. Har bir predlogni alohida ko’rib chiqamiz: AT – “yonida” ...

Davomi »

Ingliz tilida artikl

Artikl o’zbek tilida yo’q. Shuning uchun ingliz tilini birinchi marta o’rganayotgan kishi uchun artiklni tushunish bir oz qiyinroq bo’ladi. Ammo qo’rquvga berilmang, imkonsiz narsaning o’zi yo’q – yaxshi harakat qilsangiz, ...

Davomi »