Bosh sahifa / Grammatik mavzular (sahifa 4)

Grammatik mavzular

Ingliz tili grammatikasiga oid mavzular

Predloglar haqida yana bir umumiy tushuncha

Predloglar qisqa so`zlar (on, in,to) bo`lib, odatda ot oldidan ishlatiladi. Xatto ingliz tilini mukammal biladiganlar ham predloglar borasida qiynalishadi. Negaki, ularni birma-bir tarjima qilishning iloji yo`q. Bitta predlog vaziyatdan kelib ...

Davomi »

Another, other, the other

ANOTHER «yana bitta boshqa» degan ma’noni anglatadi. Bizda bitta nimadir bor, ammo bizga shu narsadan yana bitta boshqasi kerak. Shunday holatda another ishlatiladi. Misolga e’tibor bering: Please, give me another ...

Davomi »

Tugallangan modallar

Modal fe’llari bilan «have/has+sifatdosh 2» shaklidagi fe’llar ishlatilishi mumkin. Ular o’tmishda sodir bo’lgan yoki bo’lmagan ish-harakatlarning nega sodir bo’lgan yoki bo’lmaganligini tahminan asoslashga nisbatan ishlatiladi. Bunday gaplar ingliz tili grammatikasidagi ...

Davomi »

Aniq artikl ishlatiladigan qiyosiy darajadagi sifat

Biz sifat mavzusini o’rganganimizda faqat orttirma darajadagi sifatdan oldin aniq artikl ishlatiladi, deb aytgan edik. Bundan tashqari «10 kun ichida ingliz tilida gapirishni o’rganish» video darslarining sifatga oid qismida ham ...

Davomi »

Tasdiq so’roq gaplarning zaruriy qoidasi

Tasdiq so’roq gaplarda kishi o’zi bildirgan fikrini so’roq orqali tasdiqlab ko’rsatadi. Masalan: Bugun chiroyli kun, shunday emasmi? Bu gapning «Bugun chiroyli kun» qismi so’zlovchining fikri, undan keyin kelayotgan «shunday emasmi?» ...

Davomi »

Ikkichilar uchun perfect zamonlar haqida umumiy tushuncha

Ingliz tilini ilk bor o’rganayotganlar uchun perfect zamonlarni tushunish ancha qiyin bo’lishi mumkin. O’rgatuvchi sifatidagi ish tajribamdan kelib chiqqan holda aytamanki, ingliz tili grammatikasini endigina o’rganayotgan yoshlar o’tgan zamon va ...

Davomi »

to yoki ing?

Xabaringiz borki o’zidan keyin TO infinitiv va ING gerund keladigan maxsus fe’llar mavjud. Ammo ularning ba’zilaridan keyin TO ham ING ham kelishi mumkin. Shunday fe’llarning ba’zilarini ko’rib chiqamiz va qaysi ...

Davomi »