Bosh sahifa / Grammatik mavzular (sahifa 3)

Grammatik mavzular

Ingliz tili grammatikasiga oid mavzular

«Wish» ishtirokidagi gaplar (Wish Conditionals)

Wish ishtirok etgan gaplarda so’zlovchi hozirgi holatning boshqacha bo’lishini xohlaydi. Shuning uchun ham gapdagi «wish» so’zini «qani edi…» deb tarjima qilamiz. Bunday gaplarda berilgan mazmun haqiqatga to’g’ri kelmaydigan bo’ladi, shuning ...

Davomi »

Ingliz tilidagi gaplarda so’z tartibi

Ingliz tilida joy (place) vaqt (time) dan oldin keladi. Gap tuzilishi quyidagicha bo`ladi: EGA –KESIM — TO`LDIRUVCHI — O`RIN XOLI — PAYT XOLI (SUBJECT — VERB — OBJECT  — PLACE ...

Davomi »

Will va Going to iborasi

WILL Will o`z- o`zidan paydo bo`lgan qarorni ifodalaydi. Wait, I will help you. To`xta, men senga yordam beraman. Fikr, umid, noaniqlik yoki kelajakni taxmin qilishda ishlatiladi. He will probably come ...

Davomi »

Artikl haqida umumiy tushuncha

1. Artikl otlar oldida ishlatiladigan maxsus so‘zlardir. O‘zbek tilida artikl mavjud emas. Artiklning alohida tarjimasi yo‘q. Ot oldida artiklning ishlatilishi va ishlatilmasligining ahamiyati katta. 2. Ingliz tilida ikkita artikl bor: ...

Davomi »

Modal fe’llar haqida yana bir tushuncha

Quyida berilgan fe`llar «Modal fe`llar» deb ataladi. Ular yordamchi fe`llar bo`lib, ish-harakatning bajarilish imkoniyati, qobiliyati, extimolligi, zaruratini ifodalaydi. Ko`pgini modal fe`llar birdan ortiq ma`noni anglatadi. Can, could, may, might, should, ...

Davomi »