Bosh sahifa / Grammatik mavzular (sahifa 2)

Grammatik mavzular

Ingliz tili grammatikasiga oid mavzular

«Enough» so’zining gaplarda ishlatilishi

Enough so’zi sifat yoki ravishdan keyin ishlatiladi: Enough otdan oldin ishlatiladi: «Enough of» birikmasi aniq artikl THE va ko’rsatish olmoshlari THIS, THAT, THESE, THOSElardan oldin ishlatiladi: Yana «enough of» birikmasi ...

Davomi »

Shaklan ravishga o’xshash bo’lgan sifatlar

Bilasizki, ingliz tilidagi ko’pchilik ravishlarni yasash uchun sifatga «-ly» qo’shimchasi qo’shiladi. Ammo har doim ham oxiri «-ly» bilan tugagan so’zlar ravish bo’lavermaydi. Shunday sifatlar ham bor-ki, ularning oxiri «-ly» bilan ...

Davomi »

Zarurat va muhimlikni bildirish fe’llari

Zarurat va muhimlikni bildirgan fe’llar «to»siz infinitiv shaklida yoki «should+infinitiv» shaklida ishlatilib, faqat ma’lum fe’llar va iboralardan keyingina qo’llaniladi. So’nggi yillarda oliy o’quv yurtlariga kirish imtihonlarida aynan mana shu mavzu ...

Davomi »

Eng ko’p yo’l qo’yiladigan 5 ta grammatik xato

Eng ko’p yo’l qo’yiladigan xatolarni o’rganib chiqish orqali ingliz tilida yozishingizni yaxshilab olishingiz mumkin. Bu xatolarni tushunish, ularning asosini anglab yetish orqali o’zingiz yozgan matnlarni tekshirishda ko’p xatolarning oldini olishingiz ...

Davomi »

Bosh harflar ishlatiladigan 10 ta holat

Ingliz tili grammatikasida bosh (katta) harflarning ishlatilishi boshqa har qanday tilda bo’lgani kabi juda muhim ahamiyatga ega. Sizga ma’lumki, atoqli otlar bosh harf bilan yoziladi. Bunga kishilar yoki joylarning, ma’lum ...

Davomi »

Qisqa javoblar

Ingliz tilidagi umumiy so’roq gaplarga nisbatan har doim qisqa javoblar beriladi. Bu turdagi javoblar o’zbek tiliga oddiygina qilib «HA» yoki «YO’Q» deb tarjima qilinadi. Qisqa javoblarning berilishida «YES» yoki «NO» ...

Davomi »

IN TIME yoki ON TIME

Ikkalasi ham «vaqtida» deb tarjima qilinishi mumkin. Ammo «in time» iborasining «vaqtidan bir oz oldinroq», «on time» iborasining esa «ayni vaqtida», degan ma’nosi bor. Misollarda ko’ramiz: Agar uchrashuv vaqti soat ...

Davomi »