Bosh sahifa / Grammatik mavzular

Grammatik mavzular

Ingliz tili grammatikasiga oid mavzular

Past Simple yoki Past Participle?

Ingliz tilining noto’g’ri fe’llar jadvali barchamizga tanish. Bu jadvalni juda ko’pchilik ingliz tili grammatikasi qo’llanmalarida uchta ustunli shaklda berilganligini ko’ramiz. Bu ustunlarda fe’lning Infinitive, Past Simple va Past participle shakllari ...

Davomi »

Jamlovchi otlar

Jamlovchi otlar odamlar, hayvonlar, narsa-buyumlar, fikrlarning ko’p sonlisini bitta ot bilan jamlab ko’rsatadi. Jamlovchi ot odatda birlikda ishlatiladi. Misol uchun “tadbirkorlar qo’mitasi” oti haqida o’ylab ko’ring. Bu yerda “tadbirkorlar” ko’plikdagi ...

Davomi »

Signup yoki Sign up

Sign up iboraviy fe’l hisoblanib, bir shaxsning qaysidir guruh, harakat yoki birlashma shartlariga rozilik bildirgan holda, imzo chekib qo’shilishini anglatadi. Bu fe’l kimningdir a’zoligini, ma’lum bir ro’yxatdan o’tishini bildiradi. Sign ...

Davomi »

Have to, Supposed to va Ought to

Ba’zi abituriyentlar have to, supposed to, va ought to iboralarining ishlatilishida qiynalishadi. Quyida ularning o’zaro farqlari haqida bir oz to’xtalamiz. Have to ma’nosiga ko’ra must modal fe’li bilan bir xil, ...

Davomi »

«Have you ever…?» haqida

Ever «qachondir» deb tarjima qilinib, o’tgan zamondan hozirga qadar – butun umr davomida bajarilgan (yoki bajarilmagan, bir necha marta bajarilgan) ish-harakatlarni ifodalaydi. Ba’zi kam uchraydigan holatlarni hisobga olmaganda, ever so’zi ...

Davomi »

ING qo’shimchasining turli holatlarda ishlatilishi

«-ing» qo’shimchasi ot, sifat yoki fe’l sifatida ishlatilishi mumkin. Qo’shimcha ot sifatida ishlatilganda, otdan oldin artikl ishlatilishi ham, ishlatilmasligi ham mumkin. Qo’shimcha iboraning bir qismi sifatida ishlatilishi ham mumkin. Rasmiy ...

Davomi »

FOR so’zining turli holatlarda ishlatilishi

Biz «for» so’zini «uchun» degan tarjimadan tashqari, ‘because’ – «chunki» tarjimasini keltirib chiqarish uchun ham ishlatishimiz mumkin. For so’zi bu tarjima bilan faqat rasmiy ingliz tilida ishlatiladi. Bundan tashqari for so’zini maqsad ...

Davomi »